ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ